Monday, 12 December 2011

Contoh RPH: Pendidikan Jasmani & Kesihatan

Contoh Rancangan Pengajaran : Pendidikan Jasmani & Kesihatan 
Tarikh                          : 23/03/2011                                                                                Tingkatan                   : 2 Bestari
Hari                             : Rabu                                                                                          Bilangan Murid                   : 30 orang
Masa                           : 7.40 – 8.20 malam                                                                   Jantina                        : 10 Lelaki / 20 Perempuan
Bilangan Pelajaran  : 18  

Minggu                        : 10/14


Tunjang                   :       Kesihatan Diri & Keluarga                                                       
Tajuk                           :       Kekeluargaan
Sub topik           :       Peranan dan tanggungjawab ahli keluarga untuk membentuk keluarga bahagia

Objektif             :       Disepanjang proses  pembelajaran, pelajar dapat

Kognitif
§  Menuliskan sekurang-kurangnya 2 peranan setiap ahli keluarga dengan menggunakan perkataan sendiri.
§  Mencatatkan sekurang-kurangnya 4 ciri-ciri keluarga bahagia dengan menggunakan perkataan sendiri.

Psikomotor       
§  Melakonkan satu situasi keluarga bahagia berkaitan dengan isu-isu kekeluargaan
§  Membincang dan membentangkan hasil kerja kumpulan tentang peranan setiap ahli keluarga.

Afektif                 
§  Menghormati dan bertolakansur dalam menyelesaikan masalah
§  Melahirkan perasaan kasih sayang kepada setiap ahli keluarga.
§  Menghargai pendapat rakan.

Pengalaman sedia ada    :
1.       pelajar mempunyai ahli keluarga sendiri
2.       pelajar telah mempelajari peranan dan tanggungjawab ahli keluarga ketika di tingkatan 1.

Persediaan Guru               :
1.       Kertas mahjong dan pen marker
2.       laptop dan projektor
3.       slaid gambar.


Bahagian
Aktiviti
Isi Pembelajaran
Pengelolaan
Catatan

Set induksi
(3 minit)

1.       Guru menunjukkan slaid yang menunjukkan gambar berkaitan dengan kekeluargaan. 

2.       Pelajar memberi respon terhadap slaid yang ditunjukkan.Slide menunjukkan gambar ahli keluarga
1.       Guru bertanyakan pelajar tentang  apa yang dilihat?
2.       Perbezaan dalam gambar tersebut?

Komponen keluarga asas yang mempunyai
§  Ayah/ suami
§  Ibu/ isteri
§  Abang
§  Kakak
§  Adik

Kelas

Guru menyediakan gambar keluarga berkaitan isu kekeluargaan.

Soaljawab berdasar gambar.

Perkembangan 1
(12 minit)1.       Guru meminta pelajar membentuk 4 kumpulan sama rata

2.       Pelajar membahagikan kepada beberapa kumpulan.

3.       Setiap kumpulan diminta memilih satu sampul dimana didalamnya terkandung tugasan yang diberikan guru.

4.       Guru memberikan tugasan kepada setiap ahli kumpulan.


Tugasan yang diberikan kepada pelajar

a. 4 situasi yang berkaitan dengan isu-isu kekeluargaan (lakonkan mengikut watak yang diberi)


b. Peranan dan tanggungjawab sebagai
§ bapa
§ ibu
§ kakak
§ abang
§ adik

Guru memperdengarkan beberapa lagu mengenai keluarga bahagia semasa pelajar mengadakan perbincangan.

Perbincangan dalam kumpulan

Perkembangan 2
(15 minit)
Penilaian
(7 minit)

1.       Pelajar dikehendaki membentang hasil dapatan masing-masing dalam masa yang ditetapkan.

2.       Guru memantau dan membetulkan kesalahan pelajar

3.       Guru menulis dipapan putih dan menjelaskan peranan setiap ahli keluarga selepas semua kumpulan membentangkan hasil dapatan.
4.       Penilaian formatif – Pelajar perlu menjawab soalan kuiz. Masa yang diberikan adalah selama 5 minit.

5.       Selepas selesai menjawab soalan, pelajar diarahkan menukar kertas jawapan dengan pelajar lain untuk disemak dengan jawapan yang diberikan guru.

Pelajar lain akan memberi respon dan bertanyakan soalan kepada kumpulan yang sedang  membentang.Peranan dan tanggungjawab sebagai
§ bapa
§ ibu
§ kakak
§ abang
§ adik

Cadangan soalan :

  1. Senaraikan 4 peranan setiap ahli keluarga
  2. Senaraikan 4 ciri-ciri keluarga bahagia


Hasil kerja kumpulanPersembahan dari kumpulan

Penutup
(5 minit)

1.       Guru merumuskan tajuk yang diajar.

2.       Guru menunjukkan kepada pelajar gambar-gambar mangsa penderaan dan melihat reaksi pelajar.


3.       Guru memberikan tugasan/ folio berkaitan peranan setiap ahli keluarga masing-masing.

4.       Guru memasang lagu ’keluarga bahagia’ dari kumpulan Saujana.

5.       Pelajar bersama-sama menyanyikan lagu ’keluarga bahagia’.

§  Definisi keluarga
§  Peranan setiap ahli keluarga

Pelajar membezakan ciri-ciri keluarga bahagia dan tidak bahagia.


Pelajar akan menyenaraikan peranan dalam keluarga masing-masing.

Kelas


Pelajar diminta memasukkan gambar keluarga di dalam tugasan/folio nanti.


Tarikh serahan
30 April  2011

Catatan: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Refleksi:


No comments:

Post a Comment